آیا شما نیاز به مشاور تجاری دارید؟

تاریخچه کوتاهی از ساخت وب سایت [Infographic]

طراحی وب سایت در طول زمان نسبتا کوتاهی،طول کشید. از صفر و یک برای ایجاد خطوط کد به سازندگان وبسایت بصری طراحی وب ،استفاده شده است .

اما چگونه این همه تکامل یافت؟

از پیشرفت های قابل توجه - مانند تولد HTMLدر سال 1990 - به عناصری که همه ما می توانیم با آن ارتباط برقرار کنیم (به یاد داشته باشید مثل فلش) تاریخ سازندگان وب سایت به طور کل به توسعه ی وب مرتبط است. در اینجا نگاهی به آن تاریخ در فرمت infographicمی بینیم. (این بسیار شگفت انگیز است که فکر کنید تا چه حد از سال 1990 آمده ایم.)

شرکت آذران تکهمراه با تیمی متخصص در زمینه سئو و بهینه سازی سایت،مشاور شما در طراحی سایت شخصی،شرکتی،فروشگاه اینترنتی و سیستم مدیریت محتوا میباشد


ثبت نظر