وبلاگ

تگ جذب مشتری بیشتر

نوشته های آموزشی و...

چگونه مشترکین بیشتری را به وبلاگ یا فهرست پستی خود اضافه کنید

چیزی که در  حضور آنلاین شما نمیتوانید در معرض آن قرار  نگیرید بازدید است .زمانی که آمار بازدیدتان را می بینید، می فهمید که در مسیر درست قرار دارید .وبلاگ نویسی و نوشتن خبرنامه دو روش قدرتمند برای گسترش دسترسی به مخاطبین جدید هستند .پس، یک وبلاگ بزرگ و یا یک فهرست پستی عالی مشترکین خاص خود رادارد جزییات بیشتر