وبلاگ

تگ خدمات به مشتری

نوشته های آموزشی و...

آیا نام تجاری شما به تغییر در خدمات به مشتری بستگی دارد؟ ( Infographic )

هنگام برقراری ارتباط با مشتریانتان، آیا از راه های متعددی استفاده میکنید؟ امروزه مردم به دنبال ارائه خدمات مدرن هستند. به طور کلی انتظارات مشتری از خدمات مدرن امروز شامل موارد زیر می شود:1.تعاملات در زمان واقعی2. خدمات شخصی 3.تجارب متداوم4. سرویس پیشگام جزییات بیشتر

نوشتن پیشنهادات طراحی وب سایت

اگر شما یک  فریلنسر هستید، احتمالا شما اضطراب را در فضای  سفید سیاهی تجربه کرده اید که در آن طرح و یا پیشنویس طرح شما باید به آنجا فرستاده شود. نه تنها شما باید خودتان را در معامله سهیم کنید، بلکه باید نشان دهید که می توانید این کار را انجام دهید،زمانی شما نیازهای مشتری را درک می کنید، که بتوانید آنها را در زمانبندی مشخصی کامل کنید و پیشنهاد خود را به آنها اختصاص دهید. جزییات بیشتر

نوشتن پیشنهادات طراحی وب سایت

اگر شما یک  فریلنسر هستید، احتمالا شما اضطراب را در فضای  سفید سیاهی تجربه کرده اید که در آن طرح و یا پیشنویس طرح شما باید به آنجا فرستاده شود. نه تنها شما باید خودتان را در معامله سهیم کنید، بلکه باید نشان دهید که می توانید این کار را انجام دهید،زمانی شما نیازهای مشتری را درک می کنید، که بتوانید آنها را در زمانبندی مشخصی کامل کنید و پیشنهاد خود را به آنها اختصاص دهید. جزییات بیشتر