وبلاگ

تگ گرادیانت

نوشته های آموزشی و...

چگونگی طراحی در سطح عالی

گرادیان یک روش طراحی قدرتمند است. هنگامی که به طور نامناسبی از آن استفاده می شود، یک فاجعه طراحی ترسیم می شود. زیرا می توانند یک طرح را مختل ، کاربر را منحرف و زیبایی کلی یک UI (رابط کاربری)را خراب کنند. جزییات بیشتر