وبلاگ

تگ اولویت بندی تغییرات وب سایت

نوشته های آموزشی و...

اولویت بندی تغییرات وب سایت: راهنمایی ها،ترفندها،ارتقاء وب سایت

هر ساله مشتریان ما بیش از 1200 تغییر در وب سایت خود را درخواست می کنند. برخی تغییرات محتوای ساده هستند. دیگران تعمیرات جدی با ویژگی های جدید و یکپارچه سازی دارند.میلیون ها کار را می توانید با یک وب سایت انجام دهید.که هر یک از آنها دارای هزینه و سود است. جزییات بیشتر