وبلاگ

تگ ابزارهای تجزیه و تحلیل وب سایت

نوشته های آموزشی و...

ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل وب سایت شما

ابزار تجزیه و تحلیل وب را می توان برای بررسی جنبه های مختلف سایت ، به منظور جمع آوری داده ها برای تحقیقات بازار، و کمک به تمرکز شما بر روی مناطق خاص سایت استفاده کرد. جزییات بیشتر

نحوه ارزیابی طراحی وب سایت

بین طراحان و مشتریان فاصله ی دانشی وجود دارد. اما اگر مشتری یک پس زمینه ای از طراحی نداشته باشد، هنگام ارسال بازخورد ممکن است در معرض خطر باشد.در اینجا راه هایی برای بهبود ارتباط با طراح و اینکه شما به طور موثر طرح های خود را ارزیابی کنید وجود دارد: جزییات بیشتر