وبلاگ

تگ crm

نوشته های آموزشی و...

نرم افزار CRM چیست؟

برای تعریف CRM، ابتدا باید تاریخ آن را درک کنید. CRM مخفف است که برای مدیریت ارتباط با مشتری است. مدیریت ارتباط  مشتری  با هر ابزار، استراتژی یا فرایندی است که به کسب و کارها ,سازماندهی بهتر و دسترسی به داده های مشتری را کمک کند. جزییات بیشتر