وبلاگ

تگ وب

نوشته های آموزشی و...

تاریخچه کوتاهی از ساخت وب سایت [Infographic]

طراحی وب سایت در طول زمان نسبتا کوتاهی، طول کشید. از صفر و یک برای ایجاد خطوط کد به سازندگان وبسایت بصری طراحی وب ،استفاده شده است . جزییات بیشتر